Hotline: 093 78 76 252
Email: khoi_lq@vietsocks.vn
 

Contact: Ngô Lê Khoa -Director

Phone : 093 39 03 988
Email: Ngo.lekhoa@live.com
 

Contact: Lê Quang Khôi -Sale Manage
phone: 093 78 76 252 

Email: khoi_kq@vietsocks.vn


Address: 11C Trịnh Đình Thảo Street,  Hòa Thạnh Ward, Tân Phú District, HCM City

Hỗ trợ tư vấn

Sản phẩm khuyễn mãi

Hotline: 093 78 76 252